Về ngang trường Petrus Ký xưa 2

Trầm Vân

ve ngang truong PK xua 2

Về ngang trường cũ gió lâng lâng

Trước cổng hai hàng chữ sáng ngần

” Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt

Tây Âu khoa học yếu minh tâm “

Nhớ lời thầy giảng chiều rơi nhẹ

Thương bóng trò qua nắng rớt thân

Nổi tiếng ngày xưa Petrus Ký

Nghĩa tình nối nhịp khắp xa gần

Trầm Vân