Tưởng niệm thi sĩ Cung Trầm Tưởng (1932-2022)

Phan Anh Dũng biên soạn

Thi sĩ Cung Trầm Tưởng, tác giả “Một Hành Trình Thơ – 1948-2018”, đã từ biệt dương thế hôm nay, Chủ Nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2022 lúc 4:27 PM, giờ địa phương (tiểu bang Minnesota, USA)

Nhấn vào ảnh nhỏ trên để xem toàn bộ bài viết theo dạng lật trang.
Nhấn vào ĐÂY để xem bài viết từng trang từ trên xuống
.

************

CUNG TRẦM TƯỞNG THEO DÒNG THỜI GIAN …