Lời nói đầu

Văn học thời Trần là giai đoạn văn học Việt Nam trong thời kỳ lịch sử của nhà Trần (1225 – 1400). Văn học thời Trần tiếp tục và có nhiều bước tiến bộ rõ rệt hơn so với văn học thời Lý (1010 – 1225). Văn học thời Trần chịu ảnh hưởng của Phật giáo và Nho giáo.

Tư tưởng Phật giáo chủ yếu trong văn học thời Trần là tư tưởng thiền học.

Nội dung của quyển sách này, Tư tưởng Phật giáo trong văn học thời Trần, sẽ tìm hiểu: tư tưởng thiền học của vua Trần Thái Tông, tư tưởng thiền học của vua Trần Thánh Tông, tư tưởng thiền học của Tuệ Trung Thượng Sĩ, tư tưởng thiền học của phái Trúc Lâm Yên Tử bao gồm tư tưởng thiền học của vua Trần Nhân Tông, tư tưởng thiền học của Đại sư Pháp Loa và tư tưởng thiền học của Đại sư Huyền Quang.

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn người bạn đồng môn, Nguyễn Khắc Phụng, đã không quản thời giờ và tận tình giúp đỡ chúng tôi hoàn thành cuốn sách này.

Cảm ơn các độc giả đã dành nhiều thời giờ quý báu để đọc và chia sẻ các bài viết trong quyển sách này.

Việc biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những chỗ sai sót, chúng tôi ước mong được sự lượng thứ của các bậc cao minh. Những sửa sai và bổ khuyết của quý vị độc giả sẽ giúp cuốn sách này được đầy đủ và hoàn hảo hơn trong lần viết lại; đó quả là niềm vinh hạnh cho chúng tôi.

Cuối cùng chúng tôi xin hồi hướng công đức biên soạn cuốn sách này để cầu nguyện cho nhân loại mau chóng vượt qua đại dịch Covid 19, và nhân loại được sống bình an trên thế giới.

Toronto, ngày 16 tháng 01 năm 2021

Tác giả cẩn chí,

Nguyễn Vĩnh Thượng