Tài liệu tham khảo chính yếu

Bùi Văn Nguyên, Nguyễn Sĩ Cần & Hoàng Ngọc Trì, Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XVII, Hà Nội: Giáo Dục, 1989.

Bữu Cầm, Chữ Nôm, bài cours cho tín chỉ Văn học Việt Nam tại Phân khoa Văn học và Khoa học Nhân Văn, Đại Học Vạn Hạnh, in Ronéo, Sài Gòn, 1966.

Dương Quảng Hàm, Việt Nam Văn học Sử yếu, Hà Nội: Nha Học Chánh Đông Pháp, 1943. Bộ Giáo Dục VNCH, Sài Gòn, tái bản 1961.

Đào Duy Anh, Chữ Nôm: nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến, Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 1973.

Khuyết danh, Việt Sử Lược, dịch từ chữ Hán ra chữ Quốc Ngữ bởi Nguyễn Gia Tuờng, HCM: Đại học Tổng Hợp TP HCM, 1993; chuyển sang ấn bản điện tử bởi Công Đệ và Lê Bắc, 2001.

Lý Khôi Việt, Hai ngàn năm Việt Nam và Phật giáo, Sepulveda (California, USA): Phật học Viện Quốc tế, 1981.

Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu về Thiền Uyển Tập Anh, NXB TP HCM, 1999.

Lê Mạnh Thát, Toàn tập Trần Nhân Tông, HCM: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, 2000.

Lê Thành Khôi, Histoire du Việt Nam: des origins à 1858, Paris: Sud Est Asie, 1982. Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Nghị, Nguyễn Thừa Hỷ hiệu đính, Hà Nội: Nhã Nam & Thế Giới, 2014.

Lê Xuân Khoa, Thư tịch Phật học Việt Nam, Sài Gòn: Văn hoá Á châu, 1963.

Ngô Di, Thiền và Lão Trang, bản dịch của Đồ Nam, Sài Gòn: 1973, Los Alamitos: Xuân Thu tái bản, 1991.

Ngô Tất Tố, Văn học đời Trần, Hà Nội: Mai Lĩnh, 1942.

Nguyễn Đăng Thục, Thiền học Việt Nam, Sài Gòn: Lá Bối, 1966.

Nguyễn Đăng Thục, Thiền học Trần Thái Tông, Sài Gòn: Viện Đại Học Vạn Hạnh, 1971. In lại tại Paris, Pháp, 1988.

Nguyễn Đăng Thục, Lịch sử Tư tưởng Việt Nam, Quyển I đến Quyển VI, NXB TP HCM, 1992.

Nguyễn Hiến Lê, Kinh Dịch: Đạo của người quân tử, Westminter, USA: Văn Nghệ,1991.

Nguyễn Huệ Chi (chủ biên), Đổ Văn Hỷ, Trần Thị Băng Thanh & Phạm Tú Châu, Thơ Văn Lý Trần (Tập II, Quyển Thượng), Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 1988.

Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, quyển I, Sài Gòn: Lá Bối, 1973; quyển II, Paris, 1978; quyển III, Paris, 1985.

Nguyễn Vĩnh Thượng, Tư Tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý, USA: Phật học Viện Quốc tế phát hành, 1996.

Nguyễn Vĩnh Thượng, Bát-nhã Tâm Kinh – Chú giảng, USA: Amazon phát hành, 2018.

Nguyễn Vĩnh Thượng, Triết Học Phật giáo và những Luận đề, USA: LuLu Press 2020.

Phạm Thế Ngũ, Việt Nam Văn học sử giản ước tân biên, quyển: I, II, III, Sài Gòn: Quốc học tùng thư, 1961 – 1965.

Phạm Văn Diêu, Văn học đời Trần, bài giảng ở trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và Đại học Sư phạm Sài Gòn, in Ronéo, niên khoá 1966 – 1967.

Phạm Văn Diêu, Văn học Việt Nam, Sài Gòn: Tân Việt, 1960.NXB Xuân Thu in lại ở USA, 1993.

Phạm Văn Sơn, Việt sử toàn thư, Sài Gòn: Thư Lâm ấn quán, 1960.

Thích Mật Thể, Việt Nam Phật giáo sử lược, Hà Nội, 1944. Phật học viện Quốc tế tái bản ở USA, 1984.

Thích Thanh Từ, Thiền sư Việt Nam, USA: Phật học viện Quốc tế, 1984.

Thích Thanh Từ, Tổ Thiền Tông, USA: Phật Học Viện Quốc Tế, 1981.

Thích Thanh Từ, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục – giảng giải, NXB TP HCM, 1997.

Thích Thiên Ân, Zen Philosophy, Zen Practice, Berkeley, (California, USA): Dharma Publishing, 1975.

(Thích) Thiên Ân Đoàn Văn An, Triết học Zen , tập I & II, Sài Gòn: Đông Phương, 1963 – 1964.

Thích Thiện Hoa, Phật học Phổ thông từ khoá I đến khoá XII, California, USA: Phật học viện Quốc tế tái bản, 1982. Đã xuất bản ở Sài Gòn từ 1955 đến 1964.

Trần Thái Tông, Khóa Hư Lục, bản dịch của H.T Thích Thanh Kiểm, tựa của GS Nguyễn Đăng Thục viết vào tháng 6 năm 1992, HCM: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, 1997.

Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, Sài Gòn: Bộ Giáo dục VNCH Sài Gòn tái bản, 1971. In lần thứ nhất tại Hà Nội năm 1928.