Từ hội đạp thanh

Tạ Ký

tu hoi dap thanh 01

Một vó câu từ Hội Đạp thanh,
Làm đau luôn cả khách biên đình.
Bên cầu tơ liễu duyên e ấp,
Giữa chốn ba quân nhạc rập rình.
Vườn Thuý mở ra trang lệ sử,
Châu Thai khép lại chuyện u tình.
Bình rơi trâm gãy còn chi nữa,
Vời bãi sông Tiền nấm cỏ xanh.

Ai hay ý cỏ gợi nên duyên,
Một chút hoài xuân tội đỗ quyên.
Hồng phấn khó ngăn cơn gió loạn,
Thiên hương đành để mảnh trăng nghiêng.
Giọt châu bên mộ khơi dòng hận,
Chén rượu trong quân đọng giọt phiền.
Mấy kiếp danh hoa thành kỹ nữ,
Đoạn trường đâu vẳng tiếng Thanh Hiên.

Nguồn: Đặc san Xuân Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký năm 1975.