Tran Giao Thuy_logo 2

bar_divider

Tran Giao Thuy_photo 2Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Lã Mạnh Hùng, bút hiệu Trần Giao Thủy, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1964-71. Anh hiện đang định cư ở Montreal, Canada và hiện là Editor-in-Chief của DCVOnline.net.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Lã Mạnh Hùng, bút hiệu Trần Giao Thủy.

bar_divider