Tình Xưa Sử Nến

Tạ Ký

ChuNhatBuon03

Hoang sơ tím áo nữ kiều,

Ngọt môi mùa loạn ngàn xiêu gió thành.

Mộng vừa rụng ngọc Oanh Oanh,

Nửa đêm cùng nửa tuổi xanh dâng chàng.

 

Tình xưa sử nến dăm hàng,

Gối hai thứ tóc, tay choàng tâm tư.

Sơ giao, tiết tấu, tờ thư:

Chữ Chân cùng với chữ Hư hẹn hò.

 

Rằng em người xứ Long Hồ,

Rằng nhà em ở bên bờ Tiền Giang…

Bỗng dưng không tiếng oanh vàng,

Mà sao giấc mộng yêu nàng bỗng dưng…

 

Thương thương huyền hoặc, nửa chừng,

Bóng gầy chiếm hết một vùng không gian.

Tạ Ký