Thông báo về việc trường Petrus Ký dự định dời xuống Bến Tre

Sưu tầm: Võ Phi Hùng, PK 67-74

(Nguồn: báo Saigon số 16973 ra ngày 7-7-1945).

Thông cáo do ông Hiệu trưởng trường Trung học Trương Vĩnh Ký (M. Taillade) loan báo, và có vài điểm đáng lưu ý như sau:

1.  Có 120-130 chỗ nội trú cho học sinh được học bổng.

2.  Có đủ các ban, chỉ trừ ban cổ điển tiếng La tinh.

3.  Ban thương mãi cũng có, nhưng rất ít học sinh.

4.  Sẽ nhận các học sinh tứ niên sắp thi bằng Thành Chung từ trường Trung học Gia Long, nhưng cha mẹ phải lo chỗ ăn ở cho con em mình.

5.  Nhận lãnh học sinh các trường khác đã bị đóng cửa như Chasseloup Laubat, Yersin, v.v…