Thì Trang Tình Sử

Tạ Ký

Thu hanh hoi 01Có người thường hỏi thăm tôi

Viết trang tình sử tới hồi chót chưa?

Có trăng vàng ngập phên thưa?

Có đêm chăn gối nghe mưa ngoài trời?

 

Thưa rằng không viết nữa rồi,

Một trăm câu chuyện trên đời giống nhau!

Ai làm cho tóc bạc đầu?

Cho câu kỳ ngộ thành câu giã từ?

 

khong-con-con-song-4Đã đành là việc riêng tư,

Đã đành là để tờ thư võ vàng,

Đã đành lắm chuyến đò ngang,

Sông sâu khá dễ…  nên sang một mình.

 

Làm trai mơ khúc Hậu Đình,

Trách chi thương nữ mang tình bán rao!

Đời đem vàng đọ yêu đào,

Cho nên son phấn dự vào gió sương.

 

Giot nang ben them 01Góp tài hoa dựng đoạn trường,

Ba trăm năm nữa ai thương chúng mình?

Nói chi chuyện nhục cùng vinh,

Giai nhân thất thểu, thư sinh thẫn thờ.

 

Chẳng thà liều một thế cờ,

Đem thân trai đổi những giờ thịnh suy,

Chẳng thà liều một chuyến đi,

Để đôi người bạn chờ khi trở về.

 

Thu hanh hoi 02Còn hơn nhìn mãi vết xe,

Còn hơn nhớ mãi trăng thề năm nao

Còn hơn cháo múc tiền trao,

Tóc xanh bạc tóc, môi đào héo môi.

 

Chong đèn khuya viết chuyện đời

Tình xưa sử nến hỡi ơi còn gì?

Mười lăm năm:  một Kiều nhi,

Ba mươi năm hỏi làm chi bây giờ?

 

Niem dau thoang hien 03Tâm tình:  lỗi một đường tơ,

Thế tình:  loạn giữa hai bờ lợi danh,

Nhân tình:  khi rách, khi lành,

Thì trang tình sử lại đành dở dang.

Tạ Ký