Thắp Lửa Từ Bi

Trầm Vân

Thap Lua Tu Bi_TV.jpg

Lên chùa lễ Phật nam mô
Câu kinh tụng niệm qua bờ hư không
Khói trầm hương tỏa bềnh bồng
Từ bi thắp sáng cõi lòng lửa thiêng

Lửa yêu thương sáng niềm tin
Xua đi cái ác nổi chìm phong ba
Thế gian một cõi ta bà
Tu là thắng cái tâm ma não nề

Tu là xóa bớt sân si
Là gieo nghiệp tốt xua đi hận thù
Là đưa tay vén sương mù
Thấy bình minh đóa thiện từ ngát hương

Lợi danh tiền bạc vô thường
Có rồi lại mất bão luồn xanh xao
Xoay trong dục vọng khác nào
Lao vào lốc xoáy lao vào vực sâu
Ấy là chuốc lấy khổ đau
Vai gầy trĩu nặng gánh sầu đa đoan

Lên chùa tay thắp nén nhang
Khói trầm tỏa ánh đạo vàng từ tâm
Nhẹ lòng nhẹ bớt trầm luân
Trên cao bóng Phật ân cần vẫy tay

Lòng như một cánh chim bay
Về vùng hoa cỏ trời đầy nắng rơi
Thành tâm chúc phúc cho người
Bước chân thơ thái lòng ngời ngợi xuân

Trầm Vân