Thân gởi các Anh Chị Lycéens Lycéennes Trường Petrus Ký khóa Baccalauréat métropolitain 1938-1941

Lê Thị Hàn

(Nguồn: Nội san Xuân Kỷ Sửu 2019 (số 55), hội AH trung học Trương Vĩnh Ký tại Paris Pháp)