Sống An Vui

Trầm Vân

song an vui 02

Cuộc đời ngắn lắm ai ơi

Hơi đâu lo lắng những lời chọc chê

Thấy việc tốt cứ làm đi

Con đường bác ái đi về mến thương
Ai gieo nhân xấu gặt buồn

Gieo nhân tốt gặt trái hương ngọt ngào

Cứ ôm mãi mối hận sầu

Là riêng mình gánh nỗi đau u hoài

Khi không chuốc lấy nạn tai

Tâm hồn khô lạnh trong ngoài âm u
Cuộc đời sẽ rất nên thơ

Nếu lòng vỗ sóng quanh bờ thương yêu

Ngõ hồn ríu rít chim reo

Niềm vui lan tỏa sớm chiều thảnh thơi
Đừng tiết kiệm những nụ cười

Những lời thân ái giăng trời từ tâm

Chia vui xẻ khổ ân cần

Trái tim ửng đỏ lâng lâng tình người

Trầm Vân

* Họa bài thơ trên của thầy Thích Tánh Tuệ

song an vui 01