Sách cũ

Trần Hữu Hiệp

Có những lòng sách cũ
Mơ màng ngón tay người
Khuất mình trong xó kệ
Đã mấy chục năm trôi

Bao dâu biển đổi dời
Thân xác giờ rã rời
Hồn phách còn lưu giữ
Tinh anh của một thời

Tấm lòng son chung thủy
Sau trước chẳng thay lời
Chuyện xưa mờ phủ bụi
Mong người hữu duyên soi

Có người yêu sách cũ
Lần lượt giở từng hồi
Ngộ ra điều tâm đắc
Lâu nay người dối người

Rồi người nâng niu sách
Như báu vật trên đời
Tin điều tươi đẹp cũ
Rồi đây sẽ phục hồi

SG 19/02/2020