Chúc mừng Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng (PK 1971-78) đắc cử vào Thượng Viện Tiểu Bang Victoria Úc Châu

champagne.gif

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chúc mừng Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng (PK 1971-78) vừa chính thức đắc cử vào Thượng Viện Tiểu Bang Victoria Úc Châu.

Thân chúc Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng gặt hái nhiều thành công trong nhiệm vụ mới.

Kieu tien Dung 01
Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng (thứ nhì từ trái) và các thiện nguyện viên dãi nắng dầm mưa trong ngày bầu cử. (Supplied)