MỤC LỤC

Thay Lời Tựa 001
Bà Mẹ Quê011
Xé Lá Thư Tình 024
Những Người Lính Trong Một Gia Đình 041
Ông Cháu Tựa Má Đầu058
Cháu Bà Nội, Tội Ông Ngoại074
Con Nuôi Cha Không Bằng Bà . . . 088
Tuổi 70, Cám Ơn Người 109
Thầy Cũ Trường Xưa 124
Sư-Huynh-Đệ Petrus Ký 152
Nói Với Tuổi Trẻ Sau 44 Năm Tỵ Nạn 163
Cha Ơi! Con Rất Hãnh Diện Về Cha 179
Bông Hồng Kính Tặng. . . 207
Những Hồn Hoang Trên “Pháp Trường Cát” 219
Ngày Tháng Sau Cùng . . . 245
Vui Buồn Với “Trâu Điên Trưởng”261
Trâu Ðiên Và Cố Vấn Mỹ. . . . .285
Tình Anh Lính Chiến Và… 322
Mậu Thân 1968 . . . 340
Kỷ Niệm Vui Buồn Với. . . 359
Saigon 68 Và “Ông Sáu Lèo” 373
Hồng Đà Lạt Có Gai 395
Ba Chàng “Ngự Lâm…” 416
Lão Lượm “Ve Chai” 430
Vợ Chồng Lủng Củng . . . 443
Bố Chồng Nàng Dâu457
Thay Lời Kết 471
Bạn Hữu Ðọc “Nửa Ðường”485
Ra Mắt Tác Phẩm “Nửa Đường” 526
Nói chuyện với tác giả “Nửa Đường” 536