Nhớ thêm

Tạ Ký

Cui dau 01

Em có về trong khói thuốc say?
Em có về trong ly rượu đầy?
Em có về trong thương với nhớ?
Em có về trong mộng đêm nay?

Em không về vì em quên anh
Em không về, hoang vu kinh thành
Tại em nên thức nhiều đêm trắng
Khói thuốc che mờ mái tóc xanh

Anh đi tìm em qua cánh chim
Anh đi tìm em qua bao đêm
Cánh chim đã lướt theo chiều gió
Hơi rượu càng làm anh nhớ thêm

Tạ Ký