Nhớ Tây Đô

Hương Đỗ

ve-dau-chiec-bac-ngay-xua-4

Anh đã về thăm lại Cần Thơ
Chắc còn nhớ chuyến phà quê năm cũ
Nhớ cây Bẹo treo hàng nơi Chợ Nổi
Trăng Ninh Kiều , yêu câu hát trên sông

Anh có về thăm lại Cần Thơ
Để cảm nhận, nhịp đời căng sức sống
Người với đất,  một vòng tay mở rộng
Luôn dịu dàng như con gái đất Tây Đô

Hương Đỗ