Le Huu Phuoc_logo 2

bar_divider

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh của anh Peter Lê (Lê Hữu Phước), cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký niên khóa 1964-71, Hội viên Hội Ảnh Nghệ Thuật Bắc California Hoa Kỳ.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của Anh và cũng ước mong đón nhận sự đóng góp của các bạn đồng môn khác.

bar_divider

image 4

ALBUM “SELECTION 01” – 67 ẢNH CỦA PETER LÊ (Lê Hữu Phước – San Jose, CA)

ChieuTrenPhaTamGiang-PeterLe
*** Chiều trên phá Tam Giang – Ảnh: Peter Le ***

image 4