bar_divider

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Nguyễn Thành Thụy, bút hiệu John Thụy; là cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc niên khoá 1962-1969, hiện đang định cư tại thành phố Melbourne, Úc châu.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Nguyễn Thành Thụy.

bar_divider

Thơ:

Văn: