Họp Mặt Đầu Xuân Quý Mão 2023

John Thụy (PK 1962 – 1969)

Ba năm Covid mới vừa xong
Mở hội, cùng nhau với tấm lòng
Chúc mọi an khang, thầy cô cũ
Tuổi này sức khỏe với thong dong

Xuân vui vang dội tiếng đàn ca
Họp mặt đem xuân đến hội nhà
Mỹ vị, cao lương đâu có thiếu
Cụng ly, nâng chén, bạn gần xa

Quần xanh, áo trắng dạo sân trường
Thủa ấy, ngày xưa vẫn dễ thương
Dù tóc tiêu đen thêm muối trắng
Về nguồn tìm lại chút dư hương.

Chúc mừng Petrus, tiếng đồn vang
Văn hóa còn đây, mãi đá vàng
Chúc hội thành công, nhiều năm nữa
Đi vào lịch sử, mỗi xuân sang

John Thụy – Melbourne 23/03/2023