Ngõ Lạc  

Tạ Ký

benxua-minhhoa

Ngã trên dòng bấc đêm khuya ấy,

Đời rã rời trôi với nhịp chèo.

Lửa đỏ, thuốc thơm, mờ ngõ lạc,

Bập bềnh son phấn chí trai theo.

 

Ai giặt hồn tươi trong nước đục?

Tuổi hoa nằm giữa cánh tay hờ,

Mê ly quên cả gà xa giục

Nở một bình minh, nhạc quyện thơ.

 

Thuyền lướt trên sông về xứ mị,

Bao người chôn chặt tuổi hoa niên,

Khóc than vọng cổ, đau lưu thủy,

Đào sẵn mồ chôn giữa đống tiền.

 

Đi bán năm canh hồng phận má,

Đêm thu chung chạ nhạt thanh xuân.

Đời ai giam lỏng trong tay lả,

Có biết xuân xanh chỉ một lần?

 

Ngõ lạc lên đèn đưa đám chết,

Đêm đêm còn mấy cánh hoa rơi?

Ai vui chinh chiến, ai mê mệt?

Ai khóa mình trong những trận cười?

 

(cho Cao Thế Dung)