Ngậm ngãi tìm trầm

Tạ Ký

(nhớ Ngọc Tứ)

31 10 2015 08

Hỡi những bạn đã cùng ta ngậm ngãi

Đi lang thang tê tái giữa rừng xanh

Lạc âm phủ mới hay mình trót dại

Xây mộng lành trên phận hẩm, duyên tanh!

Trầm cao quí từ ngàn sâu nước độc

Không đắn đo ta ngậm ngãi tìm trầm

Tình thanh khiết lâm đời toàn châu ngọc

Cho cả đời để đổi những ngày câm!

Quên thời gian ố nguồn yêu lên mộng ảo

Quên luôn mình hóa cọp một ngày mai

Ta nhắm mắt bên kỳ hoa dị thảo

Để tưởng mình lạc nẻo đến thiên thai.

Hỡi những bạn long đong tròn số kiếp

Ngậm ngãi thầm đi tìm chút trầm rơi!

Chưa hấp hối vội ôm chầm đáy huyệt

Sức tàn đi ố bạn gục dưới chân đời.

Tạ Ký (1950)