CHÚC MỪNG

Thay mặt hội Ái hửu Cựu Học Sinh PetrusKy Nam Cali xin Thân ái chúc mừng Tân Hội Trưởng và Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu nhiệm kỳ 2016-2018

dai-hoi-2016-40

Hội Trưởng: Tạ Lộc Phước

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Trần Văn Phan

Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Lâm Kim Quan

Tổng Thư Ký: Trần Thạnh

Thủ Quỹ: Dương Xuân Phúc

Thân Chào đoàn kết

Hội Trưỡng PetrusKý Nam Cali

Võ Quang Đạt