Một Mình

Tạ Ký

ha-tim-1Nằm suông nghe gió lay rèm cửa,

Ba chục năm tròn, hai cánh tay

Buông xuống từ khi cười gượng gạo,

Má sầu lất phất hạt mưa bay.

 

Trang sách, trang tình:  mới nửa trang,

Cớ sao lụt cả một trời trăng?

Bể Nam chim chẳng theo chiều gió,

Nhịp sóng trùng dương vẫn thở than.

 

dem uong ruou mot minh 02Ôi hoa hàm tiếu, nụ sơ khai,

Một trận cuồng phong hoa tả tơi!

Những nụ môi hồng chưa kịp hé,

Vài giây hạnh ngộ đã qua rồi!

 

Bất tri tam bách… ngàn năm nữa

Tiếng thở than còn nguyên thở than!

Một bước chân người qua trước cửa,

Rồi xa, xa mãi chẳng dư vang.

 

(tặng Lê Vinh Thiều)