Lửa Cháy Nhà Thờ Notre Dame

Trầm Vân

Lua Chay Nha Tho Notre Dame_TV.jpg

Lửa ơi sao cháy rực trời
Lửa lan khói tỏa rối bời lòng ta
Đốt thiêu Nhà Thờ Đức Bà
Notre Dame ơi nỗi xót xa vô cùng

Paris đau xót cõi lòng
Bao năm Notre Dame canh chừng Paris
Bây giờ lửa cháy tái tê
Trời cao nhìn xuống bốn bề lao đao

Nghe tin, thế giới buồn đau
Thánh đường chuông đổ lạc vào nơi đâu
Tháp Eiffel đứng cúi đầu
Dòng Seine sóng vỡ bạc đầu dòng Seine

Nỗi buồn thắp ngọn nến lên
Cầu cho bốn hướng mọi miền lành an
Notre Dame vẫn tiếng chuông vàng
Chung tay xây lại Notre Dame tuyệt vời

Trầm Vân