LS. Lưu Tường Quang nhận định tình hình VN, quá khứ và hiện tại

Sean Le TV

LS Lưu Tường Quang, cựu học sinh Petrus Ký, Cố vấn Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu.