Bút tích tác giả

Viết trên trang bìa trong quyển sách đề tăng 3 người con: Tiền Lạc Quan, Tiền Anh Thơ và Tiền Anh Nhi.

(Tháng 12 năm 2009)

Bản này dành riêng cho
Tiền Lạc Quan,
con trai duy nhứt của ba má.
Quan ưa tìm tòi, nghiên cứu, đã làm “thầy cò” cho quyển sách này và đã dịch bài thơ “Ông Đồ” sang Anh văn rất hay.

Tiền Vĩnh Lạc
Dec. 2009

Bản này dành riêng cho
Tiền Anh Thơ,
con gái cưng của ba má.
Anh Thơ rất ham học, có khiếu làm thơ giống mẹ, được Đoàn Yên Linh tặng danh hiệu “Nhà thơ Tiền Anh Thơ”.

Tiền Vĩnh Lạc
Dec. 2009

Bản này dành riêng cho
Tiền Anh Nhi,
con gái út yêu thương của ba má.
Anh Nhi sáng tác nhiều bài thơ về mẹ rất hay.
Thật là “Long mẫu xuất long nhi”.

Tiền Vĩnh Lạc
Dec. 2009