LẠI VỀ NGÀY LỄ MẸ THƯƠNG

Trầm Vân

lai ve ngay le me thuong

LẠI VỀ NGÀY LỄ MẸ THƯƠNG

LÒNG CON NHỚ MÃI CÔNG ƠN MẸ HIỀN

LẠI về ngày Lễ Mẹ rồi

VỀ ngang thơ ấu ấm lời mẹ ru

NGÀY ngày bồng ẵm ấu thơ

LỄ hồng bóng mẹ bao giờ mới quên

MẸ ơi, thao thức bao đêm

THƯƠNG con đau ốm mẹ mềm lòng đau

LÒNG con ngấn giọt lệ sầu

CON không còn mẹ tìm đâu dáng hiền

NHỚ ngày đau, mẹ qui tiên

MÃI trong con trắng một miền xót xa

CÔNG ơn mẹ biển bao la

ƠN người nhớ mãi , buồn da diết buồn

MẸ về với cõi trời thương

HIỀN hòa tiếng mẹ mãi còn thương ru

Trầm Vân