KỶ NIỆM XƯA…

Nguyễn Ngọc René

Ky niem xua

Còn đâu nữa bóng mờ dĩ vãng
Tình nhạt phai cả dáng bạn xưa
Không ai để uống nước dừa
Hàn huyên tâm sự nắng mưa cuộc đời …

*

Đã mất hết tả tơi kỷ niệm
Có chi đâu một điểm thời gian
Vó câu tung bụi mây ngàn
Qua cầu mất dạng hỏi han thêm buồn …

*

Giờ thu đến nghe tuôn gió thổi
Mối ưu tư nguồn cội ai chia .?..
Ngập ngừng thơ khóc đầm đìa
Cô đơn tựa bóng trường kia dãi dầu…

*

Tự ai oán tình sâu tay thảo
Không mạng nào đến dạo liên vần
Buồn vui mình chỉ đơn thân
Viết về trường cũ ân cần riêng ta…

*

Không trách cứ nề hà ai hết
Viết làm gì khi chết đem chi.?..
Dẫu sao đã mất xuân thì
Tàn thu ray rứt dòng thi dỗi hờn …

*

Đời lữ thứ keo sơn kỷ niệm
Cho vào thơ kiều diễm đời qua
Dòng tình cố gắng mặn mà
Họa vui cùng xướng thi ca sớm chiều

*

Chỉ thân hữu cùng yêu câu cú
Trên trang phây chung ủ vần mơ
Bạn xưa lịm chết bóng mờ
Cưu mang khắc khoải đường tơ tình trường …

*

Thân lữ thứ tha hương cô độc
Vẫn nhớ về cái gốc xa xưa
Ước mong cùng uống nước dừa
Đôi câu tâm sự nắng mưa tao phùng…

N3- Nguyễn Ngọc René – 29/10/2016

{ N3 xuất thân từ ngôi trường nghèo nhất + ngôi trường lớn nhất của Sài Gòn xa xưa …Những tác phẩm Thi-Ca-Ngâm có được ngày nay là thành quả của 2 ngôi trường Trường Trung Học QUẬN 7 Sài Gòn và Trường Trung Học PÉTRUS-TRƯƠNG VĨNH KÝ Sài Gòn, cho vào khung để tưởng nhớ ơn Thầy Cô.}

KỶ NIỆM XƯA
Thơ : Nguyễn Ngọc René
Phong Thuỷ diễn ngâm