Khóc Cười Theo Trái Bóng Lăn

Trầm Vân

Khoc Cuoi Trai Bong Lan

World cup ơi world cup ơi
Trái banh lăn cả bầu trời lăn theo
Nhà nhà vang tiếng hò reo
Người cười kẻ khóc thêm nhiều bể dâu

Đội thua, fan rớt lệ sầu
Đội fan thắng ngút trời cao tiếng cười
Buồn vui theo nhịp bóng rơi
TV dán mắt chẳng rời nửa khuya

Lại còn cá độ được thua
Bán xe nhà cửa cho vừa trắng tay
Nhảy cầu tự vẫn đó đây
Nhà thương đã lắm người quay quắt nằm

Gia đình tan nát lệ dầm
Khóc cười theo trái bóng lăn vội vàng
World cup ơi, world cup vàng
Sao mà vỡ lắm ly tan thế này

Dõi theo những nhịp bóng xoay
Nghe bao giọt xót rơi đầy lòng sương
Thắng thua trong cõi vô thường
Sao đem thua thắng thành buôn bán đời ?

Trầm Vân