Khi Tỉnh Rượu

Tạ Ký

Anh cho em nua xuan 01Trà uống đắng cả họng,

Thuốc hút vàng cả tay,

Từng mảnh con hy vọng

Chìm trong đêm sâu dày.

 

Bình minh ơi bình minh!

Chim nhỏ hót trên cành.

Chim nhỏ ơi chim nhỏ

Thiếu khung trời xanh xanh.

 

Có ai ngồi trong xó

Hát khúc hoàng-hôn-ca?

Tuy bóng chiều chưa đổ,

Đầy những mặt dơi già!

 

Tuổi trẻ ơi tuổi trẻ,

Chí trai:  ly rượu đầy!

Vũ trường chừ vắng vẻ,

Tao say hay mầy say?

Tạ Ký