Chủ Biên:

Trần Văn Đạt, Lê Thành Lân và Phạm Hồng Đảnh

 

TUYỂN TẬP

HIỆN TƯỢNG

TRƯƠNG VĨNH KÝ

 

2005

 

Liên Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký NamBắc California và Nhóm Petrus Ký.Org


 

GHI CHÚ: GS Phạm Hồng Đảnh, một thành viên trong Ban Biên Tập đã từ trần ngày 25/1/2018 tại Nam Cali, hưởng thọ 83 tuổi.

 

GS Pham Hong Danh - Phan Uu