Mục Lục

 • Lời Giới Thiệu 
 • Lời Mở Đầu 
 • Lời Cảm Ơn 
 • Lời Tựa 

PHẦN I: HOÀN CẢNH VÀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ

 1. Trương Vĩnh Ký Và Thời Niên Thiếu, Tiến Sĩ Trần Văn Đạt 
 1. Nỗi Lòng Cụ Petrus Ký, Hai Bầu 

PHẦN II: TRƯƠNG VĨNH KÝ VÀ SỰ NGHIỆP

 1. Trương Vĩnh Ký: Nhà Văn Hóa Lỗi Lạc, Giáo Sư Nguyễn Vĩnh Thượng 
 1. Petrus Trương Vĩnh Ký: Nhà Bác Học Đa Năng, Nhà Ái Quốc Khả Kính, Trần Ngọc Thạch 
 1. Trương Vĩnh Ký: Một Nhà Văn Hóa Lớn, Một Nhà Bác Ngữ Học Lỗi Lạc, Giáo Sư Đỗ Quang Vinh 
 1. Trương Vĩnh Ký: Nhà Thông Thái Và Nhà Giáo Dục, Giáo Sư Vũ Ký 
 1. Trương Vĩnh Ký: Một Tâm Hồn Bác Học Và Ái Quốc Cô Đơn, Phạm Đình Tân (Vũ Ký sao lục)
 1. Petrus Trương Vĩnh Ký Là Nhà Giáo Dục Học, Nguyễn Văn Trấn
 1. Petrus Ký: Nhà Văn Hóa Giáo Dục Nhân Bản, Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm
 1. Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký: Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân Văn Chương Và Khoa Học Năm 1873-1874 –Vì Lý Do Nào?
 1. Sĩ Tải Trương Vĩnh Ký Trên Địa Hạt “Nhà Văn Hóa” Tiên Phong Làm BáoBằng Chữ Quốc Ngữ Viết Bằng Văn Xuôi, Minh Hiền 
 1. Trương Vĩnh Ký: Con Người Và Sự Nghiệp, Giáo Sư Lê Văn Đặng 
 1. Trương Vĩnh Ký: Một Công Ơn To Tát Không Hề Được Biết, Quán Phong 
 1. Những Năm Cuối Cùng Của Cuộc Đời Petrus Trương Vĩnh Ký, Tân Văn Hồng dịch 
 1. Trương Sĩ Tải Tiên Du, Nhật Trình Nam Kỳ, Số 46, 8-9-1898 
 1. Văn Tế Đọc Nhân Ngày Giỗ 100 Năm Nhà Bác Học Petrus Trương Vĩnh Ký (1-9-1898 – 1-9-1998), Giáo Sư Dương Ngọc Sum

PHẦN III: TRƯƠNG VĨNH KÝ VÀ CÔNG LUẬN

 1. Hiện Tượng Trương Vĩnh Ký Hay Hóa Trình Từ Người Trí Thức Đến Kẻ Sĩ Phu, Thạc Sĩ Hồ Hữu Tường 
 1. Nhà Bác Học Trương Vĩnh Ký: Một Đóa Sen Thơm, Tiến Sĩ Trần Văn Đạt 
 1. Thử Làm Sáng Tỏ Một Vài Ngộ Nhận Về Nhà Bác Học Petrus Trương Vĩnh Ký, Lê Hoàng Liên và một nhóm cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký 
 1. Cho Đến 100 Năm Sau Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký Mất Vẫn Chưa …! Nguyễn Kim Dung
 1. Phải Chăng Tâm Trạng Lúc Sinh Thời Của Petrus Trương Vĩnh Ký Là “Ngổn Ngang Trăm Mối Tơ Vò…”, Nguyễn Trần 
 1. Trương Vĩnh Ký Và Một Số Vấn Đề Văn Bản, Lối Nhìn…, Nguyễn Vy Khanh 
 1. Thử Nhận Xét Về “Tâm Bút” Phê Phán Petrus Ký, Nguyên Nguyên 
 1. Ông Trương Vĩnh Ký Và Công Luận, Giáo Sư Trần Văn Trung 
 1. Đài R.F.I. Phỏng Vấn Giáo Sư Nguyễn Văn Trung Nhân Dịp 100 Năm Ngày Giỗ Trương Vĩnh Ký

PHẦN IV: TINH THẦN TRƯƠNG VĨNH KÝ

 1. Trường Petrus Ký Và Nhà Bác Học Trương Vĩnh Ký, Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm 
 1. Phát Huy Tinh Thần Petrus Ký: Một Quốc Sách Giáo Dục, Phạm Hồng Đảnh 

PHẦN V: PHỤ LỤC