Lời Cảm Ơn

 

Quyển Tuyển Tập “Hiện Tượng Trương Vĩnh Ký” được xuất bản dưới sự bảo trợ của Liên Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Nam-Bắc California và Nhóm Petrus Ký.Org, mà đương kiêm Hội Trưởng là quí anh Lê Văn Thương, Trần Văn Nam và Nguyễn Văn Khôi, theo thứ tự; cũng như lòng hào hiệp của quí vị Mạnh Thường Quân. Sự đóng góp biên soạn nhiệt tình của Tiến Sĩ Trần Văn Đạt, Phạm Hồng Đảnh và Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký – Nam Cali Lê Thành Lân.

Các bài viết rất có giá trị, súc tích và trân quí do các tác giả thân hữu gồm quí Ông Hai Bầu, Nguyễn Kim Dung, Trần Văn Đạt, Lê Văn Đặng, Phạm Hồng Đảnh, Minh Hiền, HML, Tân Văn Hồng, Nguyễn Vy Khanh, Vũ Ký, Lê Hoàng Liên và nhóm cựu học sinh Petrus Ký, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyên Nguyên, Nhật Trình Nam Kỳ, Quán Phong, Dương Ngọc Sum, Phạm Đình Tân, Trần Ngọc Thạch, Nguyễn Vĩnh Thượng, Nguyễn Trần, Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Văn Trung, Trần Văn Trung, Hồ Hữu Tường và Đỗ Quang Vinh.

Tri ân đến sự ủng hộ chân thành của quí Ban Chấp Hành và Hội Ái Hữu Petrus Ký – Nam California, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký – Bắc California, Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký – Úc Châu, Hội Ái Hữu Tiền Giang-Hậu Giang, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long – Nam California, Hội Ái Hữu Petrus Ký – Đức, Hội Liên Trường Trung Học Việt Nam – Nam California, Hội Tả Quân Lê Văn Duyệt Foundation và các Hội đoàn liên hệ.