Hậu sinh ca

Tạ Ký

ChieuMuaBienGioi-minhhoa

Ta hậu sinh hề vỗ bàn tay trắng

Ca khúc bình minh hề ngã nghiêng mùa hoa

Gió đi lỡ bước, hương còn chưa ngây

Bướm vàng mõi cánh mà hoa đương gầy

Đôi gã thư sinh hề mộng đời chất nặng

Ta trót sinh sau hề kẻ trước mà xa.

 

Sự nghiệp lênh đênh hề đôi câu thơ máu

Mà nước mắt ta hề cho nguôi chi đây

Ta yêu người xưa: ảo vọng nửa mùa

Ta thương người nay: đôi ván cờ thua!

Đất sạn mông mênh hề tìm châu báu

Nằm giữa thế gian hề nhớ cánh chim bay.

 

Từ thuở phong ba hề nhập hồn trong trắng

Vọng bến Tầm Dương hề nước lên, trăng trôi

Lụa nào còn cương bên giòng sông biếc

Lâm ly Tầm Cung mây nao phương trời!

Rồi chậu sành repo hề người xưa cay đắng

Phủ rêu thời gian hề ta cũng chơi vơi …

 

Ta chậm mươi năm hề ai gò sự nghiệp

Cho đời buông xuôi hề ta hỡi ta ơi!

Áng tóc giai nhân chìm trong lửa thép

Nửa ánh trăng vàng còn lả lướt rơi!

Ta lở tu hề không tròn mấy kiếp

Chừ đau thương hề nói sao nên lời …

Tạ Ký (1952)