GIÁNG SINH NĂM MỚI VỀ RỒI

CHÚC MỪNG TÌNH NGHĨA SÁNG NGỜI TRƯỜNG XƯA

Trầm Vân

Giang sinh nam moi ve roi

GIÁNG sinh Chúa xuống thế trần

 SINH lòng bác ái xa gần hân hoan

 NĂM qua khúc hát ca vang

 MỚI tinh làn gió bay ngang cõi lòng

VỀ nghe tiếng suối mát trong

 RỒI nghe chim hót bềnh bồng niềm vui

 

CHÚC nhau hạnh phúc ngập đời

MỪNG nhau ly rượu tiếng cười mến thương

TÌNH nghiêng mái ấm thiên đường

NGHĨA tình ấm áp mái trường mến yêu

SÁNG lòng mây gió trưa chiều

NGỜI thương những tiếng chim reo ngọt lành

TRƯỜNG xưa một khoảng trời xanh

XƯA vui kỷ niệm bồng bềnh thời gian

 Trầm Vân