GIÁNG SINH GỌI NGƯỜI

Trầm Vân

giang sinh goi nguoi

MỪNG Nô En đến an hòa
GIÁNG sinh thắp ngọn lửa hoa chào mừng
SINH ra từ máng cỏ đông
ĐẸP thay bóng Chúa hài đồng cười vui
NGHIÊNG lời chim hót vang trời
TRỜI xanh bát ngát những lời gió mây

CON đường phố ấm vòng tay
ĐƯỜNG vui nhịp bước tình đầy hoa giăng
RỘN vang tiếng nhạc bổng trầm
TIẾNG đồng ca lượn mênh mang giáo đường
CHIM gù những tiếng thân thương
VUI tình đôi lứa chiều vương vấn chiều
GỌI người một thưở xưa yêu
NGƯỜI ơi xa biết bao nhiêu nhớ buồn

Trầm Vân