Đếm Sao

Tạ Ký

29 11 2017 01Ngày suối biếc cười rằng nai ngớ ngẩn

Ngày hoa rừng nở lấp ánh sao đêm,

Ngày chim hót cỏ cây buồn vớ vẩn,

Đó là ngày vừa mới được quen em.

 

Hội thảo dã đủ đầy chim với suối,

Cây nhìn trời, sao cúi xuống lưng nai,

Nước trong vắt coi chừng đau sỏi cuội,

Em của anh chừ,  ai của ngày mai?

 

29-11-2016-03Trong tiếng gió, nghe chừng hoa trách móc:

Hương dù bay, lòng gió vẫn vương hương.

Trong tiếng suối, nghe chừng hoa muốn khóc:

Suối dù tuôn, hoa vẫn đẹp như thường!

 

Ngày mái tóc không còn xanh được nữa,

Ngày đôi tay thôi dệt mộng phù hoa,

Thì em sẽ vì anh mà mở cửa

Trông lên trời, đếm những điểm sao xa.

 (tặng Cam Duy Lễ)