Cúi Đầu

Tạ Ký

Cui dau 01

Tôi sẽ không còn ngơ ngác bên em,

Hành tinh đang buồn ai say ban đêm?

Tóc tơ thề thốt mà nay xa vắng,

Mà nay tơ tóc buộc gì cánh chim!

 

Mệt lắm rồi không theo em nữa đâu,

Mệt lắm rồi tôi buồn thiu cúi đầu,

Con chó không về, ổ rơm lành lạnh,

Con chó không về, ai biết đêm sâu?

 

Tôi biết nói gì khi ta quên nhau?

Tôi biết muốn gì, trời còn mưa mau.

Em vẫn là em, xưa kia tuy khác,

Tôi hết là tôi, chừ đây cúi đầu.

 

Tôi lại say rồi, ngả nghiêng, ngả nghiêng,

Nhạc cuồng gào lên, nhạc cuồng không tên.

Ai vừa khóc đấy, tôi không biết nữa,

Nghe xoáy trong hồn:  làm sao em quên?