Chúc mừng

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chúc mừng tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Nam California nhiệm kỳ 2019-21:

NAME EMAIL
Hội Trưởng: Đỗ Trọng Thái thaido2002@yahoo.com
Tổng thư Ký: Phan Đào Nguyên winstonphan@hotmail.com
PTTK: Võ Quang Đạt dvqhml@yahoo.com
PHT Nội Vụ: Dương Nguyên Văn vanduong60@gmail.com
PHT Ngoại Vụ: Trần Vĩnh Trung  trungtran1@sbcglobal.net
Thủ quỹ: Lâm Mỹ Hoàng Anh alammy_2000@yahoo.com
TB Văn Nghệ: Lê Long longden7759@yahoo.com
TB Báo Chí: Đặng Qúy Mão maodang@pkynamcali.org
TB Xã Hội: Võ Dũng votuandung@yahoo.com
TB Tiếp Tân: Thái Đắc Chánh thaichanh2004@gmail.com

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu

images