Chúc mừng sinh nhật 81 thầy Châu Thành Tích

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu kính chúc

Thầy Châu Thành Tích

Ngày sinh nhật thứ 81 được vui vẻ.

Kính chúc Thầy luôn nhiều sức khỏe và vạn an.


Các cựu học sinh Petrus Ký Nam Cali chúc mừng sinh nhật 81 thầy Châu Thành Tích

(Nguồn: Dat Vo – FB Petrus Ký Nam Cali).