Buồn Như

Tạ Ký

buon nhu 01Buồn như ly rượu cạn,

Không còn rượu cho say.

Buồn như ly rượu đầy,

Không còn một người bạn.

 

Buồn như đêm khuya vắng,

Qua cửa sổ trông trăng.

Buồn như em nói rằng:

Nhớ anh từng đêm trắng.

 

buon nhu 02Buồn như yêu không được

Dù người yêu có thừa.

Buồn như mối tình xưa

Chỉ còn dòng lưu bút.

 

Buồn như buồn như thế,

Buồn như một kiếp người.

Đây cõi lòng quạnh quẽ

Buồn như đóa hoa rơi!

 

(tặng Tôn Thất Trung Nghĩa)