BÌNH ĐÔNG ĐÃ RŨ

Nguyễn Ngọc René

Binh Dong da ru 01

Bạn có biết Bình Đông đã rũ
Hồn nát tan còn ngụ chốn nao
Số hai cầu sụp đổ nhào !
Chữ U cũng mất hanh hao nỗi buồn…

*

Chim lìa tổ bay luôn chẳng ngại
Nhớ làm gì thân ái ngày qua
Vần thơ đâu được mặn mà
Bạn xưa liếc mắt như ma không hồn.

*

Chiều bóng ngả hoàng hôn đợi tối
Tuổi già nua đổ lỗi mắt nhoà
Thơ này chửa lúc nên hoa
Bao nhiêu kỷ niệm hài hoà được ai .?..

*

Đã quyết định không cài thêm ý
Về Bình Đông đố kỵ môi trề
Mặc dù đây nhớ thương quê
Bạn xưa Quận Bảy chẳng hề quan tâm…

*

Pétrus-Ký sưu tầm lấy hết (1)
Những áng thơ mỏi mệt phận này
Dẫu rằng lời chẳng cao bay
Theo mây dựa gió tháng ngày ngu ngơ…

*

Duy kỷ niệm bóng mờ dĩ vãng
Tạo nên hình của dáng xa xưa…
Xin dừng không lại chê thừa
Kết bài câu cuối cũng chưa muộn màng….

N3-Nguyễn Ngọc René 16/06/2017 

(1)  https://petruskyaus.net/tho-nguyen-ngoc-rene/