Chúc mừng

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu chúc mừng tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Nam California nhiệm kỳ 2015-17 trong cuộc bầu cử ngày 16/01/2016 vừa qua:

Hội Trưởng: Võ Quang Đạt

Tổng Thư Ký: Lê Thương

Thủ quỹ: Lâm Mỹ Hoàng Anh

Thân chúc các anh nhiều thành công trong nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu

images