Họp Mặt Kỷ Niệm 90 Năm Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký. P1 – ngày 17/11/2018 tại Westminster.


Họp Mặt Kỷ Niệm 90 Năm Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký. P2 – ngày 17/11/2018 tại Westminster.