Xàng Xê (8 câu)

Nguyễn Đăng Thảo – Đàn Tranh (Vietnamese Zither)


Một bài đàn tranh thật hay trong truyền thống nhạc Tài Tử / Cải Lương Miền Nam. Xin được giữ một chút gì cho quê hương trong tinh thần BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NHẠC TRUYỀN THỐNG VIỆT. Hy vọng quý anh chị và các bạn yêu thích và ủng hộ. ĐT

A beautiful piece of Vietnamese Chamber music which is arranged for the Đàn Tranh (Vietnamese Zither) by Đăng Thảo. I hope you enjoy the performance. Thanks for your support. DT