VU LAN NHỚ MẸ HIỀN

Trầm Vân

Vu Lan báo hiếu đến rồi

Người cài hoa đỏ tiếng cười ngát thơm

Bởi vì mẹ vẫn đang còn

Tai vương tiếng mẹ ru con dịu dàng


Mình cài hoa trắng đa đoan

Nỗi buồn giăng khắp suối vàng mẹ ơi

Chắp tay lạy mẹ trên trời

Mà lòng quặn thắt lệ rơi muộn phiền


À ơi tiếng mẹ ru êm

Ru con yên giấc qua miền chiêm bao

Gánh bao khổ cực gầy hao

Nuôi con khó nhọc mẹ trao tấm lòng


Bàn tay âu yếm ẵm bồng

Yêu thương tha thiết từ trong tới ngoài

Bao năm nhớ chẳng nguôi ngoai

Vu Lan tháng Bảy trôi dài xót đau


Nén nhang thắp khấn nguyện cầu

Mẹ nơi Tiên Cảnh nhiệm màu an vui

Công ơn mẹ nhớ suốt đời

Làm sao đền đáp đắp bồi ơn sâu ?

Trầm Vân