VẸN TÌNH

Nguyễn Ngọc René

Thơ và vidéo Nguyễn Ngọc René

Vân Khánh diễn ngâm

Em ngồi  mắt mở  ngó mênh mông 

Chẳng có  mây thanh  ẩn sắc hồng 

Lẳng lặng  tâm hồn  sao lạ trống 

U buồn  gõ nhịp  giấc hư không

*

Trăm ngàn  ý tưởng  lại mênh mang 

Lẩn thẩn  chiều phai  tuổi muộn màng

Tóc bạc  màu sương  còn phải ráng

Hao gầy  tháng rộng  đợi mùa sang.

*

Biết nói  cùng ai  những ngọt nồng

Thôi đành  nín lặng  có hơn không 

Trần gian  đố dễ  người chung mộng

Gắn sợi  tơ duyên  nghĩa vợ chồng.

*

Mơ nhiều  hãy dệt  mối uyên ương 

Nguyệt Lão  se tơ  lối dẫn đường 

Dẫu tận  mù xa  nào ngại hướng 

Đi tìm  bến mộng  để yêu thương.

*

Thổn thức  nhìn mây  ráng những chiều 

Da trời  tím thẩm  gió về phiêu 

Trời kia  dứt hẳn  hào quang chiếu

Dạ thẩn  lòng nao  cũng ít nhiều.

*

Yêu rồi  chớ vội  bỏ lìa nhau

Để mất  tình kia  dạ luống nhàu 

Giữ vẹn  tim nồng  nuôi mạch máu 

Hai mình  hạnh phúc  mãi về sau…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 05/07/2017