Về Ngang Trường Petrus Ký Xưa

Trầm Vân

Ve Ngang Truong Petrus Ky Xua_TV

Về ngang trường cũ dạ bâng khuâng
Nhớ cổng xưa hàng chữ sáng ngần
” Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt
Tây Âu khoa học yếu minh tâm ”

Lời người xưa thật là thâm thúy
Muốn cho non nước mạnh tiến lên
Phải tiếp thu khoa học thế giới
Và giữ gìn đạo đức làm nền

Trường mang tên ông Petrus Ký
Một nhà bác học rất nổi danh
Ngoại ngữ tinh thông nhiều thứ tiếng
Góp công giữ tiếng Việt trong lành

Nhớ xưa thầy giỏi trò ngoan giỏi
Nổi danh thế giới những anh tài
Trọng đạo tôn sư ghi nhớ mãi
Trái tim tình nghĩa có đâu phai

Gặp thầy, trò cũ vẫn khum tay
Cúi chào kính cẩn tiếng thưa thầy
Những kỷ niệm vui treo cửa lớp
Bao mùa thương mến lướt qua vai

Về ngang trường cũ bóng thu sang
Cúi nhặt bâng khuâng chiếc lá vàng
Tiếng trống khai trường xưa bỗng vọng
Gõ vùng ký ức nhớ miên man

Trầm Vân