Tưởng Nhớ Ông Petrus Trương Vĩnh Ký

( Mất ngày 1 tháng 9. 1898 )

Trầm Vân

Tuong Nho Ong Petrus Ky_TV

Thắp nén nhang thơm dài ngọn khói

Nhớ người hiền sĩ bậc anh tài

Trên nấm mồ ông Petrus Ký

Có lời non nước xót xa bay

 

Có nỗi đau một thời mất nước

Một thời ông gánh chịu hàm oan

Làm quan cho Pháp không theo Pháp *

Tâm sự một bầu rối ngổn ngang

 

Thương ông trong hoàn cảnh éo le

Làm quan cho giặc lắm người chê

Nhưng trong tâm giữ lòng yêu nước

Day dứt con tim khó bốn bề

 

Nên ông từ chối vào Pháp tịch

Vẫn giữ nguyên khăn đóng áo dài

Gìn giữ tục Nam không mất gốc

Ai trách ai cười cứ mặc ai

 

Cứ cố chăm lo cho tiếng Việt

Cho dân trí mở mong một ngày

Non nước thoát nghèo nàn , nô lệ

Thấy vùng ánh sáng của tương lai

 

Một đời giản dị sống thanh liêm

Tay trắng ra đi gió lạnh thềm

Một nấm mồ chôn bao kiến thức

Một thời bác học sáng danh tên

 

Nén nhang thắp ngọn khói bay cao

Thắp cả tình quê sóng dạt dào

Tưởng nhớ ông một đời bứt rứt

Mong hồn an lạc cõi trăng sao

Trầm Vân

* Ông Petrus Ký đã mượn câu cách ngôn Latinh “Ở với họ mà không theo họ” (“Sic vos non vobis“) nói lên nỗi lòng của mình